Menu

Nijsink Uitjes heeft een nieuw logo

16 / 12 / 2016
Na wijs beraad is besloten een nieuw logo te gaan voeren.
Het logo staat voor de mooie, groene routes door de Veluwe en de variatie in activiteiten die wij aanbieden.

Het logo is al van kracht op de website, op facebook en op alle andere uitingen.