Menu
Ouderwets gezellig Solex rijden is een mooie belevenis. Het is niet moeilijk en je hebt geen ervaring of kennis nodig, het enigste wat je nodig hebt is een rijbewijs of bromfietscertificaat. Er hoeft geen helm gedragen te worden en je kunt met je familie, vrienden of collega’s de mooiste plekjes van de Veluwe zien. 

Onze Solexen zijn echte oude gereviseerde Solexen. Je krijgt bij ons nostalgie uit de jaren '60. Door de eenvoudige bediening kan vrijwel iedereen met een Solex overweg, geen benzinekraan, geen rammelende kettingen, geen versnellingen en geen helm.

Alle Solextochten beginnen met koffie/thee, ondertussen wordt de route uitgelegd. Daarna volgt een instructie over de Solex met een proefrit en kunnen jullie op pad.

Solex rijden & High tea  / Solex rijden & Workshop pizza bakken  / Solex rijden & Huifkartocht / het kan allemaal! 
Met de Solexen van Nijsink Uitjes moet vanzelfsprekend voorzichtig worden omgesprongen. Lees daarom onze algemene voorwaarden goed door voor u op pad gaat. De Solexen kunnen weleens een druppeltje olie lekken. Trek dus niet uw mooiste kleren en schoenen aan!

 
Algemene voorwaarden


Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. Nijsink Uitjes wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. Voor aanvang van de route dient een borg van € 50,- per Solex in ons bezit te zijn. De borg ontvang je na afloop terug, indien de Solex niet beschadigd is.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan Nijsink Uitjes voldoen. 
b. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs dan wel bromfietscertificaat. 

Artikel 3
Nijsink Uitjes is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Nijsink Uitjes op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4
Nijsink Uitjes is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen. 

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door Nijsink Uitjes niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank en/of drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. 

Artikel 10
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Nijsink Uitjes is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 11
Het is verboden tijdens de huur van de Solex, met twee of meerdere naast elkaar te rijden.
 
 
*) Is de groep groter dan 10 personen, dan gaat er begeleiding mee, onder de 10 personen extra bij te boeken voor € 30,-.
*) De Solex bestuurder moet in bezit zijn van een B rijbewijs of brommercertificaat en deze tijdens het rijden bij zich hebben.
*) 1 bestuurder per Solex, bijrijder niet toegestaan.
*) Wij bieden de mogelijkheid om onze Solexen op locatie te bezorgen. Dit is tegen meerprijs mogelijk op elke gewenste plek in Nederland vanaf 10 Solexen. Prijs op aanvraag.
*) Tijdsduur minimaal 2 uur en kan voor € 9,50 per uur, per Solex, verlengd worden, tenzij er meerdere reserveringen zijn.
*) Wij hebben meerdere routes beschikbaar.

Waarmee onderscheiden wij ons:


1) Wij verhuren de mooiste Solexen van Nederland. 

2) Wij zitten midden in een prachtig natuurgebied.

3) Wij hebben diverse routes beschikbaar.

4) Wij begeleiden jullie gratis vanaf 10 personen langs plekjes waar je normaal gesproken nooit komt.

5) Wij brengen tegen meerprijs Solexen ook op locatie.

6) Wij doen onze uiterste best om onze Solex uitjes tot een succes te maken en bieden daarom maximale service.

7) Wij waarderen jouw opmerkingen en ideeën. Mocht je een leuk uitje weten, geef het aan ons door.

8) Wij zijn op zondag gesloten, maar verder 6 dagen per week van 8.30 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar.

9) Wij hebben een stand-by pechhulp, voor zo snel mogelijke pechhulp onderweg of omwisselen van je Solex. 

10) Wij nemen voor vertrek de tijd om alles goed uit te leggen. Zo ga je goed voorbereid op weg en aan het einde van de activiteit zien we altijd een grote glimlach!
Maak je dag helemaal compleet !